W szkołach podstawowych w Trzebiatowie i Mrzeżynie władze zamierzają utworzyć Zespoły Szkolno – Przedszkolne, o czym powiadomił burmistrz gminy Józef Domański.

Organ prowadzący dla szkół podstawowych w Gminie Trzebiatów powiadomił o zamiarze przekształcenia oddziałów przedszkolnych i utworzenia w to miejsce Zespołów Szkolno – Przedszkolnych. O zamiarze, który jest pierwszym etapem, zostały powiadomione Szkoła Podstawowa nr 1 oraz nr 2 w Trzebiatowie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.

Od 1 września 2021 roku będą już tu funkcjonowały Zespoły Szkolno – Przedszkolne. Jak informuje włodarz gminy dla uczniów i rodziców nie oznacza to żadnych zmian. Nadal będą tak samo pobierały naukę, zmieni się jedynie nazwa szkoły.

Zmiana podyktowana jest możliwością otrzymania nieco większej subwencji oświatowej na kolejne lata.

szkoła dzieci
W szkołach podstawowych w Trzebiatowie i Mrzeżynie władze zamierzają utworzyć Zespoły Szkolno – Przedszkolne.