68.717.532 złotych dla województwa zachodniopomorskiego w ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie z ogłoszonym w środę 31 marca br. dofinansowaniem od sierpnia 2020 r. do województwa zachodniopomorskiego z RFIL trafiło już 559.193.340 zł. Środki otrzymały również gminy Powiatu Gryfickiego.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego na Pomorzu Zachodnim trafi kolejna transza środków – ponad 68,7 mln zł. Dzięki wsparciu samorządy będą mogły zrealizować ważne inwestycje, m.in.: wyposażenie szpitali, remonty dróg, budowę sieci wodociągowych, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, a także modernizacje obiektów zabytkowych.

Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

 • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
 • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
 • 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane właśnie teraz
 • 1 mld zł – skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

Jakie działania zostaną zrealizowane w naszym regionie?

Dzięki 490,5 mln zł przyznanym w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w naszym województwie udało się już dofinansować wiele inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dróg, budowy węzłów sanitarnych i wodociągowych, przebudowy szkół i przedszkoli.

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 68.717.532,00 zł, przyznany w II konkursie RFIL, pozwoli realizować inwestycje ważne dla lokalnych społeczności.

Rządowe środki umożliwiają realizować niezbędne inwestycje. Wśród nich są:

 • Przebudowa, termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn.
 • Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brojce.
 • Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w gminie Dygowo. W obiekcie zaprojektowano przedszkole, bibliotekę, salę fitness, siłownię, zaplecze gastronomiczne, salę konferencyjną, sale społeczne.
 • Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w gminie Przybiernów.

Niebawem w realizacji będą również m.in.:

Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Szpital realizuje decyzję wojewody o przekształceniu w szpital covidowy. Dzięki wyposażeniu będzie mógł powrócić do realizacji zadań dla pacjentów nie-covidowych lub w razie potrzeby zwiększyć ilość łóżek covidowych.

Elektroniczny system zarządzania domami pomocy społecznej (DPS) w powiecie koszalińskim, który poprawi opiekę nad mieszkańcami DPS oraz zapewnieni im maksymalnie możliwą ochronę zdrowia w okresach epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19.

Przebudowa budynku na potrzeby nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (dom dziecka) w Powiecie Łobeskim.

Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach do diagnostyki pacjentów chorych oraz podejrzewanych o zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Gminy w Powiecie Gryfickim i powiat:

I Tura

 • Powiat Gryficki – 1.355.013 złotych
 • Gmina Brojce – 500.000 złotych
 • Gmina Gryfice – 1.991.352 złotych
 • Gmina Karnice – 500.000 złotych
 • Gmina Płoty – 772.936 złotych
 • Gmina Rewal – 500.000 złotych
 • Gmina Trzebiatów – 957.919 złotych

II Tura (I nabór)

 • Gmina Płoty – 1.496.101 złotych
 • Gmina Brojce – 2.200.000 złotych

II Tura (II nabór)

 • Gmina Brojce – 1.100.000 złotych
 • Gmina Trzebiatów 1.275.000 złotych
 • Gmina Karnice – 1.620.000 złotych