Kolejne 32 zachodniopomorskie remizy z szansą na zmiany. Strażacy z Pomorza Zachodniego szykują się do wykonania najpotrzebniejszych prac remontowych, modernizacyjnych oraz konserwatorskich w budynkach OSP oraz w ich otoczeniu. W Powiecie Gryfickim jedna remiza otrzyma dofinansowanie.

Marszałek Olgierd Geblewicz przeznaczy z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na ten cel 600 tys. zł.

Realizowany od 2020 r. program „Grantów Strażackich” to odpowiedź na aktualne potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. A te jak wiemy są ogromne, co pokazało tegoroczne zainteresowanie OSP tym naborem. Dzięki funduszom strażacy ochotnicy mogą przeprowadzać najpotrzebniejsze prace remontowe i modernizacyjne w remizach, a także zadbać o ich otoczenie. W tym roku kontynuujemy to wsparcie, z większym budżetem oraz wyższymi kwotami dotacji, które wyniosą maksymalnie 20 tysięcy zł – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

W sumie do dyspozycji OSP przewidziano w tym naborze kwotę 600 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na „Granty Strażackie”. Dla porównania w roku 2021 wsparcie wyniosło 360 tys. zł. Tegoroczne dotacje są także wyższe o 10 tys. zł w porównaniu z poprzednim naborem i wynoszą 20 tys. zł.

Do tej pory dzięki „Grantom Strażackim” udało się zrealizować wiele pilnych remontów. Środki z tego źródła pozwoliły m.in. na gruntowne odświeżenie szatni i sal szkoleniowych, wymienianie bram wjazdowych czy odnawianie elewacji.

– Dzięki „Grantom Strażackim” unowocześnionych zostało do tej pory 71 remiz, przed nami kolejne 32 bardzo potrzebne inwestycje. Gratuluję wszystkim OSP przyznania grantu, a już w najbliższym czasie będziemy podpisywać umowy z beneficjentami  – mówi  wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Wśród tegorocznych grantów znalazły się oferty dotyczące np.: modernizacji i konserwacji instalacji elektrycznej, zagospodarowania otoczenia remizy, ocieplenia budynku  czy też wymiany posadzki w remizie.

O zlecenie zadania mogły ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne – realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisujące się w Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa zachodniopomorskiego. Z zastrzeżeniem, że z tegorocznego naboru wyłączone są OSP, które otrzymały dotacje w 2021 r.

Konkurs na „Granty Strażackie”  koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W tym rozdaniu w Powiecie Gryfickim granty w kwocie 20.000 złotych otrzymała OSP w Darżewie.

OSP DARŻEWO GRANTY

Poprzedni artykułRuszają prace na drodze Lędzin – Trzebiatów
Następny artykułZgłoszenia na ŚWIĘTO PLONÓW GRYFICE 2022