Poprawa jakości powietrza w gminie Gryfice niestety musi być odsunięta w czasie. Wszystko za sprawą ograniczonej ilości środków jakimi dysponuje instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie Gryfic, poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na niskoemisyjne” uzyskał akceptację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego pozytywnie oceniła wniosek gminy Gryfice na wymianę 135 pieców węglowych, który opiewał na kwotę ponad 1 mln złotych. Jednak z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków, aż 33 gminy w tym Gryfice, nie otrzymały funduszy na realizację projektu. Dlatego w chwili obecnej nie mogą być podpisane umowy na wymianę pieców z osobami, które wstępnie zostały zakwalifikowane na podstawie ankiet. Gryficki samorząd nie zna również terminu, w którym mógłby otrzymać celową dotację. Jak informuje organizator konkursu, umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków. W związku z tym osoby zakwalifikowane muszą dokonać wyboru czy wstrzymują się z inwestycją do czasu, kiedy gmina otrzyma środki, czy też realizują wymianę pieca we własnym zakresie. To jednak nie gwarantuje w przyszłości otrzymania dotacji, jeśli pojawią się jakieś dodatkowe środki dla gmin. Warto podkreślić, że na tą chwilę gmina nie może dać gwarancji, że w niedalekiej przyszłości otrzyma wsparcie finansowe, o które występowała we wniosku.

program antysmogowy