20 czerwca 2017 r. w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury podpisano umowę na Odtworzenie historycznej stolarki okiennej zamku (pałacu) w Trzebiatowie – elewacja wschodnia i zachodnia skrzydła wschodniego.

Podczas wtorkowego spotkania Województwo Zachodniopomorskie reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa, Trzebiatowski Ośrodek Kultury Renata Teresa Korek. W tym roku odtworzone zostanie 12 okien, na które otrzymano dofinansowanie z województwa w kwocie 20 000 zł. Ponadto zadanie zostało dofinansowane ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (10 000 zł) i budżetu Gminy Trzebiatów (20 000 zł). Wkład własny TOK-u to kwota 5792,80 zł, a całkowity koszt zadania wyniesie 55 792,80 zł.

podpisanie umowy na wymianę okien w Pałacu