W poniedziałek, 3 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Trzebiatów. To szacowne grono zajęło się wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Trzebiatów.

Posiedzenie Kapituły otworzył Józef Domański – Burmistrz Gminy Trzebiatów, przedstawiając wniosek Stowarzyszenia Żołnierzy Gminy Trzebiatów „Zawsze Wierni” oraz  Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”, o przyznanie godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Trzebiatów Panu Markowi Winiarskiemu z Brwinowa.

honorowy obywatel miasta
Posiedzenie Kapituły Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Trzebiatów. Foto: GT

We wniosku czytamy:

W uznaniu zasług dla rozwoju wieloletniej i owocnej współpracy pomiędzy Gminami Trzebiatów i Brwinów, wnosimy o uhonorowanie Pana Marka Winiarskiego, godnością Honorowego Obywatela Miasta Trzebiatów. Pan Marek Winiarski w swej wieloletniej działalności samorządowej ogromną uwagę poświęcał wspólnej historii łączącej nasze miasta, szczególnie w kontekście historii naszej macierzystej Jednostki Wojskowej dziedziczącej zaszczytne tradycje Legii Akademickiej, która to w przeszłości tak silnie zaznaczyła swoją obecność na Ziemi Brwinowskiej. Jako Radny Gminy Brwinów był jednym z inicjatorów i wytrwałym orędownikiem nawiązania współpracy i bliskich relacji z trzebiatowską Jednostką Wojskową, a następnie trzebiatowskim samorządem. Dzięki zaangażowaniu Pana Marka Winiarskiego, który od przeszło dwudziestu lat patronuje tym relacjom, nabrały one przyjacielskiego charakteru. Swoim staraniem doprowadził do intensywnych kontaktów na wielu płaszczyznach: dziecięco-młodzieżowych, seniorów, stowarzyszeń społecznych, przedsiębiorców, samorządowych jednostek organizacyjnych i instytucji. Tak bliskie relacje spowodowały także, że Burmistrzowie i Rady Gmin obu samorządów zawarły porozumienie o partnerstwie, na mocy którego w ostatnich latach Gmina Brwinów dofinansowała inwestycję Gminy Trzebiatów pod nazwą: „Budowa promenady nadmorskiej w miejscowości Mrzeżyno wraz z przebudową dojścia do plaży”, w zamian za możliwość promocji Gminy Brwinów przy tym dojściu. Warto podkreślić, że Pan Marek Winiarski jako radny wielu kadencji, ale także jako osoba prywatna, mocno angażował się przez wiele lat w zapewnienie jak najlepszej współpracy pomiędzy naszymi samorządami, intensywnie wspierał działania mające na celu utrzymanie naszej Jednostki Wojskowej. Często sprawy naszej gminy oraz jej mieszkańców podnosił do rangi sprawy priorytetowej i był „rzecznikiem” Trzebiatowa na Ziemi Mazowieckiej nie tylko na szczeblu samorządu miasta Brwinów. W każdej sytuacji, także w momentach trudnych relacji pomiędzy naszymi miastami, wykazując własną inicjatywę nie szczędził wysiłków, aby podtrzymać współpracę obu miast i tym samym zachować dotychczasowy dorobek oraz wytyczyć szlaki przyszłej współpracy. Zawsze zaangażowany w sprawy środowiska żołnierskiego oraz dbający o szczególne relacje z 3. batalionem zmechanizowanym Legii Akademickiej w Trzebiatowie. Pan Marek jest osobą bardzo znana i szanowaną w Brwinowie. Mąż, ojciec, społecznik, samorządowiec, przedsiębiorca, osoba zaufania publicznego. Człowiek, który zawsze służy pomocą oraz wsparciem dla tych, którzy tego potrzebują. Ten budowany latami kapitał stawiał na szali współpracy z Trzebiatowem, który na zawsze już zajął szczególne miejsce w jego życiu. Jest „Dobrym Duchem” oraz motorem naszej wielopłaszczyznowej współpracy, dlatego wnioskujemy o tak szczególne uhonorowanie”.

Podjęcie współpracy przez Gminę Trzebiatów z Gminą Brwinów zostało usankcjonowane Uchwałą Nr XX/200/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 6 czerwca 2008 r.

honorowy obywatel miasta
Posiedzenie Kapituły Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Trzebiatów. Foto: GT

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie kapituły: Burmistrz Trzebiatowa – Józef Domański, Przewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Makarewicz, Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury – Renata Teresa Korek, Honorowi Obywatele Miasta Trzebiatowa –  Ryszard Witwicki, Andrzej Guzik oraz Tadeusz Żukowski.

Zgodnie z regulaminem,  Kapituła sprawdziła pod względem formalnym i merytorycznym przekazany jej wniosek, następnie po jego jednogłośnym przyjęciu, przedłożyła Radzie Miejskiej w Trzebiatowie propozycję nadania w drodze uchwały godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Trzebiatów Panu Markowi Winiarskiemu.

honorowy obywatel miasta
Posiedzenie Kapituły Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Trzebiatów. Foto: GT.