Jak i gdzie otrzymać dofinansowanie dla bezrobotnych w Gryficach?

Bezrobotni i poszukujący pracy powinni się zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach, znajdującym się przy ulicy Koszarowej 4. W tym miejscu są przyznawane i wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia, w tym dofinansowanie, np. podjęcia działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy przeprowadza programy aktywizacyjne i projekty krajowe i unijne, których celem jest łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja osób bezrobotnych. Programy mają określone terminy realizacji. Kwota przyznanych środków finansowych przeznaczana jest na różne formy aktywizacji, takie jak np. roboty publiczne, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staże, prace interwencyjne i inne. W celu zapoznania się z dostępnymi formami dofinansowania warto udać się do PUP w Gryficach.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach zajmuje się przeprowadzaniem projektów aktywizacji bezrobotnych. W PUP Gryfice można uzyskać dofinansowanie działalności gospodarczej lub inne granty lub zasiłki

 

Poprzedni artykułSprawdź online na jakim etapie jest zwrot nadpłaty Twojego podatku
Następny artykułRecital gitarowy Marianny Kowal w Gryficach