Urząd Stanu Cywilnego w Gryficach zachęca wszystkie pary małżeńskie, zameldowane na terenie Gminy Gryfice i Gminy Brojce, które w 2020 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz te, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, (a nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie) do składania wniosków o przyznanie powyższych odznaczeń.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim i ma wyjątkowe znaczenie. Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryficach w terminie do 15 marca 2020 r. wniosek:

  • osobiście, jak również może to uczynić najbliższa rodzina, spokrewniona w linii prostej, za zgodą jubilatów,
  • listownie na adres:
    Urząd Stanu Cywilnego w Gryficach
    Plac Zwycięstwa 37
    72-300 Gryfice

Jednocześnie informujemy:

  • Odznaczenie za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest tylko raz.
  • Procedura związana z nadaniem odznaczenia trwa ok. 6 miesięcy.

W przypadku dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie, prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Gryficach pod nr tel. 91 38 53 210.

Wniosek do pobrania znajdą Państwo tutaj.

urząd stanu cywilnego