Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 zarówno przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo). Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów. O zwrot kosztów opieki będzie można się starać przez maksymalnie 12 miesięcy.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 29 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 15:30.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ, DOSTĘPNEJ NA STRONIE: https://wup.witkac.pl/, strona będzie aktywna od 24 sierpnia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

  • 2 sierpnia 2022 r. – Zamieszczenie na stronie  www.wup.pl w zakładce Projekty Własne- Zachodniopomorskie Małe Skarby aktualnego Regulaminu wraz z załącznikami.
  • 24 – 25 sierpnia 2022 r. – Udostępnienie na stronie  https://wup.witkac.pl wersji testowej Formularza rekrutacyjnego (po zalogowaniu się na platformie internetowej).
  • 29 sierpnia 2022 r. godz. 8:00 – Rozpoczęcie elektronicznego naboru Formularzy rekrutacyjnych na platformie internetowej dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl
    Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając Formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy (wykaz dokumentów)
  • 31 sierpnia 2022 r. godz. 15:30 – Zakończenie elektronicznego naboru Formularzy rekrutacyjnych.
  • 1 – 7 września 2022 r. – Składanie przez Kandydatów wydrukowanych z systemu Formularzy rekrutacyjnych oraz dołączenie wymaganych załączników (decyduje data wpływu do WUP w Szczecinie lub Koszalinie).
  • 8 – 28 września 2022 r. – Ocena formalno-merytoryczna złożonych dokumentów.
  • 30 września 2022 r. – Opublikowanie na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby list rankingowych osób zakwalifikowanych do projektu w podziale na SSW/spoza SSW oraz listy rezerwowej.

Szczegóły na stronie: https://bit.ly/MaleSkarby2022

Poprzedni artykułMarszałek Olgierd Geblewicz i Jurek Owsiak zapraszają na Pol’and’Rock 2022
Następny artykuł„Mokasyn” na 4 Mitingu Wyspiarza w Świnoujściu