Pandemia nie ustaje, potrzeby nie maleją. Dodatkowe 27,5 mln zł w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego trafi do zachodniopomorskich jednostek ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego.

Wsparcie pozwoli między innymi na refundację wydatków na środki ochrony osobistej, ale także wynagrodzenia czy zakupy sprzętu. Uruchomienie pieniędzy jest możliwe dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej do wydatkowania funduszy unijnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Pandemia nie ustaje, potrzeby nie maleją, właśnie dlatego uruchamiamy kolejną, ogromną jak na nasze możliwości, pulę wsparcia w wysokości 27,5 mln zł. Te pieniądze trafią do szpitali wojewódzkich, powiatowych, resortowych i klinicznych, jednostek zaangażowanych w walkę z COVID-19. Nie zapominamy także o służbie ratownictwa medycznego, która zmuszona jest kupić 4 ambulanse do przewożenia chorych i zarażonych – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

To druga pula tak znaczącego wsparcia ochrony zdrowia w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym. Łącznie zostanie uruchomione 27,5 mln złotych w ramach działania 7.7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego obejmującego przedsięwzięcia związane z walką i zapobieganiem COVID-19. Za obsługę naboru wniosków będzie odpowiadał Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Pierwsi wnioskodawcy będą wzywani do złożenia wniosków w lipcu br.

Wsparcie trafi do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wymienionych w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego:

  • zaangażowanych w pełni w walkę z COVID-19 (3 jednostki z łącznym wsparciem ponad 14 mln zł, w tym dla WSPR: 5 mln zł)
  • włączanych do walki z COVID-19 (7 jednostek; wsparcie maksymalne do 660 tys. zł na jednostkę):

I tu umieszczona jest nasza placówka lecznicza – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, Gryfice

  • wspomagających ww. podmioty lecznicze w razie konieczności (20 jednostek; wsparcie maks. 440 tys. PLN na jednostkę):

To druga pula tak znaczącego wsparcia ochrony zdrowia w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzsowego. Jeszcze w marcu br. środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wsparto pięć jednostek tj. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Koszalinie, Regionalny Szpital w Kołobrzegu i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Jednostki łącznie otrzymały pomoc w wysokości około 20 mln złotych ze środków RPO i budżetu województwa.

szpital
27,5 mln zł w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego trafi do jednostek ochrony zdrowia, w tym do gryfickiego szpitala.

Źródło: UM WZP