Jeśli ukończyłeś szkołę średnią lub studia albo jesteś na etapie wyboru ścieżki zawodowej wstąp w szeregi Policji. Służba, daje możliwość rozwoju i stabilne zatrudnienie.

Dokumenty można składać w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19, w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 tel.91 38 57 582 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Każdy kto zdecyduje się na taką ścieżkę zawodową może liczyć na:

 •  stabilne zatrudnienie oraz wynagrodzenie,
 • wysoki poziom nauczania i możliwość doskonalenia zawodowego,
 • awans w stopniu i na stanowisku,
 • atrakcyjną i ciekawą pracę.

Policjanci mają również prawo do dodatkowych świadczeń takich jak:

 •  dofinansowanie do urlopu,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ekwiwalent za umundurowanie,
 • równoważnik za brak lokalu mieszkalnego,
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2021 poz. 1882 z późn. zm.) służbę w policji może pełnić osoba która:

 •  posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

Komendant Główny Policji wyznaczył terminy przyjęć do Policji na dzień: 29 grudnia 2022 r. Dokumenty można składać w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19, w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 tel.91 38 57 582 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdziesz klikając na poniższy link: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl → Praca w Policji

PRACA W POLICJI

Poprzedni artykułLudzie o wielkich sercach docenieni. Program Społecznik zmienia Pomorze Zachodnie
Następny artykułSześciu podejrzanych usłyszało zarzuty popełnienia zbrodni vatowskiej