Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu swój azyl odnalazło 13 kotów. Biorąc pod uwagę fakt, że koty mają prawo do życia na wolności w wybranym przez siebie miejscu, społeczność szkolna zaakceptowała ich wybór i stara się stworzyć im jak najlepsze warunki bytowe. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy nadchodzi zima.

Oprócz czysto etycznej strony, jaką jest pomoc potrzebującym zwierzętom, obecność kotów spełnia również rolę edukacyjną. Poprzez bliskość tych wdzięcznych czworonogów, dzieci uczą się miłości, empatii i szacunku do wszystkich żywych istot, które egzystują w naszym otoczeniu. Uczniowie uczą się przy tym obowiązkowości i odpowiedzialności, świadomie przynoszą karmę dla swoich podopiecznych, a niektórzy systematycznie biorą udział w ich dokarmianiu.

Zapewnienie opieki „szkolnym” kotom nie byłoby możliwe bez podjętej w 2015 r. uchwały Rady Gminy Rewal w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rewal”. Dzięki refundowaniu przez Gminę Rewal całkowitego kosztu sterylizacji i kastracji oraz za sprawą przychylności wójta, gminnych urzędników i innych ludzi dobrej woli, wszystkie „szkolne” koty są już po przeprowadzonych zabiegach.

„Szkolnym” zwierzakom niestraszna jest również nadchodząca zima. Poseł Artur Łącki spełnił swoją przedwyborczą obietnicę i podarował „szkolnym” pupilom pokaźną ilość suchej karmy oraz 3 budki z sześcioma kwaterami, które osobiście, wraz z Janem Trafnym dostarczył na teren szkoły.

Dzięki działaniom samorządu, wsparciu wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro zwierząt, opieka nad wolno żyjącymi kotami przestała być uciążliwa i zaczęła przynosić radość i satysfakcję. Teraz zwierzęta są zadbane, bezpieczne i cieszą się życiem. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc.