Wczoraj absolwenci szkół średnich pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Od godziny 9.00 w salach już poznawali tematy testów i wypracowań. Zmagali się z nimi przez 170 minut.

Poniżej przedstawiamy tematy wypracowań z jakimi przyszło borykać się maturzystom.

  • Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury”.
  • Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury”.
  • Zinterpretuj podany utwór (Beata Obertyńska, Strych, Tarta róża).  Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij”.

Wszystkie prace miały liczyć najmniej 250 wyrazów.

Natomiast jeśli chodzi o test z języka polskiego dotyczył on między innymi analizy tekstów Ewy Kołodziejek „Czy zwrot „ciężko powiedzieć” zasługuje na potępienie?” i Bohdana Dziemidoka „O komizmie”.

Ustalone warunki mówią, że aby zdać maturę trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z wszystkich możliwych do zdobycia w przypadku każdego przedmiotu. Jest to warunek, który dotyczy wszystkich przedmiotów: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. Jedynie przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym są z tego wykluczone. Dzisiaj (środa 5 maja br.) egzamin z matematyki.

Powodzenia i trzymamy kciuki.

matura 2021
W środę 5 maja 2021r. maturzyści piszą egzamin z matematyki.