Już nie tylko słońce, morze i piasek, ale również przygody i aktywności. Ostatnie lata to dla branży turystycznej dynamiczna zmiana oczekiwań klientów. Eksperci wskazują, że kreatywność staje się jednym z kluczy do rozwoju branży, niezwykle ważnej gałęzi gospodarki Pomorza Zachodniego. Temu, jak wykorzystać przemysły kreatywne i powiązać je z turystyką poświęcono V. edycję Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus.

Międzynarodowy Kongres Kreatywny DESIGN PLUS to coroczne wydarzenie, które przybliża najnowsze trendy z zakresu kreatywnego i oryginalnego projektowania. Tegoroczna V. edycja dotyczy turystyki kreatywnej. To nowa dziedzina, coraz częściej oczekiwana przez turystów, którzy  – oprócz samego wypoczynku – oczekują dawki rozrywki, fascynacji czy edukacji. Te potrzeby mogą zaspokoić właśnie przemysły kreatywne, a efektem może być symbioza i wspólny rozwój tych branż.

Design plus to święto kreatywności, a kreatywność przynosi bogactwo, wszystkim. Jako Samorząd Województwa głęboko wierzymy w potencjał i siłę mieszkańców Pomorza Zachodniego, a ten potencjał coraz śmielej wykorzystują zachodniopomorskie przedsiębiorstwa. Takie spotkania pomagają w urzeczywistnieniu innowacyjnych pomysłów – mówiła członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska

Pierwszego dnia Kongresu zaplanowano wystąpienia obejmujące „zarządzenie doświadczeniami gości”, przybliżenie współczesnych wyzwań i trendów w turystyce, organizowanie podróży tematycznych, wykorzystanie przemysłu filmowego, czy rozwój usług turystycznych w zgodzie z etyką i środowiskiem. Dzień drugi poświęcony jest w całości warsztatom. Zajęcia obejmą tematykę tkanin strukturalnych, tworzenia mapy interesariuszy czy naturalnych kosmetyków. Warsztaty będą prowadzone w Szczecińskim Inkubatorze Kultury INKU, oraz w Akademii Sztuki w Szczecinie. Wydarzeniu towarzyszy stworzona w ramach projektu Creative Ports interaktywna wystawa „Baltic Home”, która prezentuje meble i wzornictwo użytkowe twórców znad Bałtyku.

Przemysły kreatywne są szansą na innowacyjne rozwiązania i pomysły, z których może korzystać regionalna gospodarka. Transfer wiedzy ze świata nauki i sztuki do biznesu może przynieść świetne rezultaty, a branżą, która szczególnie może skorzystać na takiej wymianie doświadczeń jest turystyka. Już od kilku lat widzimy, że turyści są nastawieni na wypoczynek aktywny. Takie warunki też tworzymy jako samorząd, budując chociażby zachodniopomorski szlak żeglarski czy sieć tras rowerowych. Komfort wypoczynku jest wciąż ważny, ale coraz większą rolę odgrywają wrażenia. Zachęcam do udziału w Kongresie Kreatywnym Design Plus, gdyż jest to miejsce gdzie można znaleźć zarówno dobre inspiracje jak i ciekawe pomysły – mówił marszałek Olgierd Geblewicz

Według szacunków Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki UE w dziedzinie kultury i sektorów kreatywnych (2016), branże kultury i branże twórcze (CCI) stanowią bogaty zasób gospodarczy i cenne źródło dla krajów europejskich. Przemysły kreatywne są głównymi, lecz niedocenianymi narzędziami wzrostu gospodarczego, stanowiącymi 11,2% wszystkich prywatnych przedsiębiorstw i 7,5% wszystkich zatrudnionych osób w UE. Badania, z 2019 roku wskazują, że wartość ekonomiczna przemysłów kreatywnych w Polsce wynosi 10,48 bln Euro. Dla porównania wartość tego sektora w Słowenii to 2,2 bln Euro, Austrii 22 bln Euro, a Niemiec 15,85 bln Euro. Wartość ekonomiczna branży jest wysoka, lecz jest wykorzystana w minimalnym stopniu, gdyż wartość dodana tego sektora w Polsce stanowi zaledwie 2%, dużo mniej w porównaniu do pozostałych 5 krajów Europy Centralnej. Organizatorami Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus są Urząd Marszałkowski i Stowarzyszenie Media Design.

wakacje turystyka
Ostatnie lata to dla branży turystycznej dynamiczna zmiana oczekiwań klientów.