Osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki realizowanej w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pożyczka przeznaczona jest dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy osób należą:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne.

Pożyczka przeznaczona jest również dla osób, które w ciągu ostatnich trzech lat nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz chcą prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kwota pożyczki może wynieść do 90.333,80 zł. Pożyczkę cechuje stałe oprocentowanie (1,04%) i brak dodatkowych prowizji oraz opłat. Maksymalny okres, na który może zostać udzielona pożyczka to 7 lat.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.pozyczkiecdf.pl.

pożyczka, projekt RPO WZ 2014-2020, województwo zachodniopomorskie

 

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here