Mikrorachunek podatkowy wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku. To indywidualny rachunek podatkowy, na który zapłacimy do urzędu podatek PIT, CIT i VAT. Numer swojego mikrorachunku podatkowego możemy sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na osobisty ROR.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku?

Możemy skorzystać z generatora lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy, że podamy swój PESEL lub NIP. Generator działa 24/7. Można więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet. Numer naszego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienimy adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Z czego będzie się składać mikrorachunek podatkowy?

podatki.gov.pl
Źródło: podatki.gov.pl

Co z dotychczasowymi rachunkami?

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Na jaki rachunek wpłacimy podatki inne niż PIT, CIT i VAT?

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacimy na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020r.).

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

  • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
  • szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
  • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
  • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
  • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.