80 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy zajęte przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

27 listopada 2019r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeprowadzili czynności kontrolne na terenie Lipian nakierowane na ujawnienie wyrobów bez polskich znaków akcyzy.

W trakcie działań, dokonano przeszukania jednego z wytypowanych pojazdów, będącego własnością obywatela polskiego, mieszkańca sąsiedniego województwa. Efektem było ujawnienie 80 tys. szt. papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy.

Łączna kwota naruszonego na uszczuplenie podatku akcyzowego i podatku VAT wyniosła prawie 90 tys. zł.

Towar zatrzymano do dalszego postępowania, a sporządzoną dokumentację przekazano do Działu Dochodzeniowo-Śledczego ZUCS w Szczecinie, gdzie będzie prowadzone postępowanie karne skarbowe wobec sprawcy czynu.

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie