Jak informuje Gmina Gryfice od 1 stycznia 2021r., właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą wyłączeni z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i nie będą wnosić do gminy opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

W związku z wprowadzonymi zmianami, właściciele takich nieruchomości będą zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą odbierającym odpady, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej. Poniżej zamieszczamy listę podmiotów uprawnionych do zawierania umów. Gmina Gryfice będzie prowadzić okresowe kontrole czy właściciele posiadają zawarte umowy.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVII/277/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/386/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r. poz. 5223)

Wykaz podmiotów zgodnie z rejestrem działalności regulowanej:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski
  • ATF Sp. z o.o. Sp. K Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec
  • Eco-Serwis  Roman Elminowski ul. Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów
  • Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kopernika 1, 72-315 Resko
  • Zakład Usług Komunalnych ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice
  • REMONDIS SZCZECIN Sp. z o.o. ul. Janiny Smoleńskiej PS”Jachna” 35, 71-005 Szczecin
  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, ul. 15 Lutego 14c, 72-200 Nowogardzie
  • Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
  • Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Grabowiecki Sp. z o.o. ul. Niekładzka 4,4a, 72-300 Gryfice
śmieci
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą wyłączeni z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.