Pachnące świeżością, w pełni wyposażone czekają na społeczność Baszewic, Borzyszewa i Rzęsina. Mowa o nowych świetlicach, na budowę których gmina Gryfice uzyskała wsparcie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln złotych. Z tego 991, 819 złotych stanowią środki unijne.

Ideą przedsięwzięcia było stworzenie w sołectwach przestrzeni kulturalno – integracyjnej dla mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Gryfice.

Świetlice to w pełni wyposażone, nowoczesne obiekty, które w przestrzeni sołectw otwierają nowe możliwości. Staną się przestrzenią do kulturalno – społecznej aktywności mieszkańców. Z uwagi jednak na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, społeczność wiosek będzie musiała jeszcze poczekać na otwarcie świetlic.

Wierzę, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas, a potem w pełni będziemy mogli cieszyć się świetlicami w Baszewicach, Borzyszewie i Rzęsinie. Mam nadzieję, że nowe obiekty staną się przestrzenią, w której będą integrować się mieszkańcy, gdzie będą umacniać się więzi społeczne, gdzie być może w przyszłości powstaną podmioty o charakterze stowarzyszeń animujące codzienne życie” – mówi Andrzej Szczygieł, burmistrz Gryfic.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach funduszu realizowano operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.