Uwaga palacze papierosów i e-papierosów oraz właściciele środków transportu! Was dotyczy nowy znak zakazu palenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach informuje,
iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.
Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.

Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia.
Znak zakazu można wykorzystać w dowolny sposób – np. tabliczki, naklejki, znaczki, przypinki. Poniżej zamieszczamy zdjęcie z przykładową wizualizacją oznakowania miejsca publicznego, które jest objęte zakazem oraz nowy wzór znaku zakazu palenia.

nowy znak zakazu palenia

nowy znak zakazu palenianowy znak zakazu palenianowy znak zakazu palenia