Zatwierdzenie programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027” coraz bliżej. Na jakim etapie są negocjacje? Kiedy dokument zostanie ostatecznie zatwierdzony?

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w czwartek, 13 października 2022 r. w Brukseli rozmawiał z komisarz Elisą Ferreirą, odpowiedzialną w Komisji Europejskiej za politykę regionalną. Spotkanie dotyczyło przebiegu negocjacji nowego programu regionalnego dla Pomorza Zachodniego, w którego budżecie udział Funduszy Europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+) wyniesie blisko 1,7 mld euro.

Marszałek Geblewicz, przedstawiając Komisarz Ferreirze wyzwania rozwojowe stojące przed Pomorzem Zachodnim, podkreślił potrzebę zapewnienia wrażliwego terytorialnie podejścia do polityki spójności, uwzględniającego specyfikę poszczególnych polskich i europejskich regionów. Wskazał także na kwestie, których dotychczas nie udało się w pełni uzgodnić z Komisją Europejską.

Negocjacje z Komisją Europejską nowych funduszy UE  dla Pomorza Zachodniego nie są łatwe, ale wierzę w mądry finał. Mądrze inwestujemy fundusze od lat i pomagają one naszym mieszkańcom rozwijać nasz piękny region – mówił po spotkaniu marszałek Olgierd Geblewicz.

Podobny pogląd o bliskim finale uzgodnień pomiędzy województwem, a Komisją Europejską wyraziła Komisarz Ferreira.

Jestem optymistką, że wkrótce uda nam się zakończyć negocjacje i uruchomić nowy program inwestycyjny na lata 2021-2027 z korzyścią dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.

W najbliższych  tygodniach projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, uwzględniający ostateczny efekt negocjacji, zostanie przekazany do Komisji Europejskiej. Wszystko po to, by jeszcze w 2022 roku została wydana decyzja zatwierdzająca program. To z kolei umożliwi w kolejnym roku uruchomienie programu – ogłoszenie naborów na projekty i przyznanie wsparcia nowym przedsięwzięciom rozwijającym Pomorze Zachodnie.

Poprzedni artykułWspólne działania policji i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Następny artykułRozpoczął się „Tydzień Mediacji”