Objazdowa zbiórka odpadów z terenu Gminy Rewal rozpocznie się od 9 kwietnia 2021 r. w Rewalu, natomiast w pozostałych miejscowościach według harmonogramu – 16 kwietnia br. Śliwin, Trzęsacz i Pustkowo, a 23 kwietnia br. Pobierowo.

Zbiórka dotyczy tylko tych właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości mieszanych, właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, którzy posiadają aktualną deklarację na odbiór odpadów komunalnych.

Zbiórka odbędzie się w formie „wystawki”, tzn. wystawione odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, odpady należy wystawić przed posesją do godziny 7.00 w dniu „wystawki”, zgodnie z powyższym harmonogramem, w miejscu dostępnym i umożliwiającym załadunek.

Podczas zbiórki objazdowej zbierane będą meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany) i odpady wielkogabarytowe (np. materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, drzwi wewnętrzne i wejściowe).

UWAGA

Właściciele nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych dostarczają samodzielnie odpady wielkogabarytowe i meble do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pobierowie.

Odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi w ramach zbiórki objazdowej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym AGD i RTV), baterie i akumulatory oraz opony nie będzie odbierane w ramach zbiórki objazdowej. Odpady te należy dostarczać samodzielnie do PSZOK -u (przypominamy, że musi być to sprzęt kompletny).