Od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Ważne sprawy będzie można załatwiać bezpośrednio.

W każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). W związku z tym terminy administracyjne zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 r.

PUP w Gryficach

Zgodnie z tym PUP w Gryficach również otwiera się na interesantów. Od poniedziałku na parterze budynku uruchomione zostaną dwa Punkty Obsługi Klienta.

Pierwszy punkt (główne wejście do urzędu) – stanowisko ds. rejestracji osób bezrobotnych. Drugi punkt (boczne wejście do urzędu) – obsługa pozostałych klientów urzędu.

Obsługa Klientów odbywać się będzie w godzinach od 7.45 do 15.15.

Równocześnie wszystkie dotychczasowe formy zdalnej obsługi są nadal preferowane.  Osoby, które mają wyznaczony termin wizyty w urzędzie proszone są o kontakt telefoniczny z doradcą klienta.

Wszelkiego rodzaju dokumenty i wnioski należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach.

Podczas załatwiania spraw w pomieszczeniu przebywać może 1 interesant na 1 stanowisko obsługi.

Mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa odwiedzających oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach bezwzględnie obowiązuje reżim sanitarny (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

pup
Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach od 25 maja otwiera się na interesantów.

Konsultacje w szkołach

Oprócz tego od poniedziałku 25 maja br., umożliwione zostają bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych.

Uruchomiona zostaje też możliwość prowadzenia:

  • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca uruchomione będą konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

szkoła gryfice
Od 25 maja br. umożliwione zostają bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opieka nad uczniami klas 1-3.