Nowe zasady naliczania opłaty za odpady komunalne w Gminie Gryfice wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Na czym polega metoda?

Opłata będzie naliczona według rzeczywistego zużycia wody. Nowa stawka opłat wynosi 7,50 zł x 1m³ miesięcznie dla domów jednorodzinnych i nieruchomości wielolokalowych. Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 12 kolejnych miesięcy ostatniego roku. Do jej wyliczenia nie uwzględnia się wody bezpowrotnie zużytej (np. do podlewania ogródka).

Dlaczego gmina wybrała metodę naliczania opłaty opartą o zużycie wody?

Metoda naliczania opłat w oparciu o zużycie wody to najsprawiedliwsza metoda dopuszczona w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pozwala ustalić faktyczną liczbę osób przebywających i produkujących odpady na danej nieruchomości. Od kilku lat gryficki samorząd, podobnie jak wszystkie samorządy w Polsce odnotowuje systematyczny wzrost odpadów. Aktualnie w Gminie Gryfice są zameldowane 22563 osoby, tymczasem w deklaracjach zgłoszono 18207. Co symptomatyczne, liczba osób z roku na rok maleje, w ciągu zaledwie jednego roku 2018/2019 ubyło 586 osób. Tymczasem liczba odpadów drastycznie wzrasta. Zastosowanie metody naliczania opłaty śmieciowej daje szansę na uszczelnienie systemu. A mieszkańcom wpływ na wysokość swojej opłaty.

Jak będą rozliczani ci, którzy nie są podłączeni do sieci miejskiej?

Nieruchomości, które nie są podłączone do sieci miejskiej będą rozliczane w oparciu o ryczałt, który przewiduje zużycie wody 3 m³ na jedną osobę miesięcznie. Mowa tu o posesjach, które korzystają z własnych ujęć, a które w ogólnym systemie stanowią nieduży odsetek. Opłata będzie naliczona wedle wzoru: 1 osoba = 3 m³ x 7.50 zł miesięcznie.

Jak będę płacił za odpady w sytuacji, gdy nie mam dodatkowego licznika na wodę wykorzystywaną do podlewania ogrodu lub w gospodarstwie rolnym?

W przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (w tym nieruchomości, na których prowadzona jest działalność rolnicza), które wyposażone są jedynie w wodomierz główny i nie są wyposażone w podlicznik dopuszcza się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do ustalenia podstawy naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeciętną normę zużycia wody wynoszącą 3 m³ na osobę miesięcznie. Opłata zostanie naliczona wedle wzoru: 1 os – 3 m³ x 7.50 zł miesięcznie.

Czy zmiana metody obliczania opłat za odpady komunalne ma związek ze zmianą stawki?

Nowa metoda naliczania opłaty za odpady nie ma żadnego związku ze wzrostem stawek za odpady. Gmina Gryfice jak niemalże wszystkie samorządy stanęła przed koniecznością podwyższenia opłaty za odpady w przyszłym roku. Ma to związek z blisko 50% podwyżką opłat za odpady komunalne w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, która podyktowana jest także ze wzrostem tzw. opłaty środowiskowej ustalonej przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Gdyby mieszkańcy płacili w oparciu o dotychczasowy sposób naliczania opłaty „od mieszkańca” stawka w 2021 musiałaby wzrosnąć do kwoty 22 zł – 23 zł od osoby miesięcznie.

Jakie stawki obowiązują w innych gminach?

 • Gmina Kamień Pomorski – 6 zł za 1 m³ wody (stawki za rok 2020, samorząd przygotowuje podwyżkę w 2021)
 • Gmina Bobolice – 10 zł za 1 m³ wody
 • Gmina Sławno – 9,50 zł za 1 m³ wody
 • Gmina Kołobrzeg – 6,54 zł za 1 m³ wody
 • Gmina Dziwnów – 5,50 zł za 1 m³ wody (stawka za 2020 rok, nowe stawki przygotowywane na 2021 r. )
 • Związek Gmin Dolna Odra (Banie, Bielice, Boleszkowice, Cedynia, Dolice, Lipiany, Marianowo, Moryń, Stare Czarnowo, Warnice) – 8,60 zł za 1 m³ wody ( od 01.01.2021 r. 11,90zł za 1 m³).
 • Gmina Brojce – 28 zł od osoby
 • Gmina Płoty – 24 zł od osoby
 • Gmina Biesiekierz – 33 zł od osoby
 • Gmina Nowogard – 22 zł od osoby
 • Gmina Resko – 24 zł od osoby

Co z posesjami niezamieszkałymi? Czy będą rozliczały się w gminie?

Od 1 stycznia 2021 posesje niezamieszkałe (tam, gdzie prowadzona jest np. działalność gospodarcza) będą podpisywać umowy z firmami odbierającymi odpady we własnym zakresie.

Kto może składać deklaracje?

Nowe deklaracje składają właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy wspólnot i spółdzielni. Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych nie składają deklaracji samodzielnie. Nową deklarację należy złożyć do 10 stycznia 2021 r. Druki są dostępne w Urzędzie Miejskim w Gryficach (na parterze przy punkcie obsługi interesanta), a także do pobrania na stronie gryfice.eu. Opłaty za odpady należy wpłacać do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Czy gmina zastosowała jakieś ulgi?

Decyzją Rady Miejskiej w Gryficach właściciele budynków jednorodzinnych, którzy posiadają na swojej posesji kompostownik mogą liczyć na ulgę, którą oblicza się według wzoru: 1 os = 0,50 zł od 1 m³ zużytej wody.

opłata gmina gryfice
Od 1 stycznia 2021r. za śmieci zapłacisz tyle ile zużyjesz wody. Foto: Gmina Gryfice