W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach, odbyła się uroczystość pasowania klas pierwszych na uczniów. W związku z istniejącą sytuacją nie mogli brać w niej udziału rodzice uczniów i starsi koledzy.

Mimo takich ograniczeń uroczystość odbyła się w miłej i podniosłej atmosferze. Dyrektor szkoły Ryszard Maliński pasował każdego pierwszaka na ucznia placówki życząc im, aby lata spędzone w tej szkole były najszczęśliwszym okresem w ich życiu. Rodzice z tej okazji obdarowali swoje pociechy kuferkami dydaktycznymi, a starsi koledzy cukierkami w wielkich tubach – ołówkach. To był radosny i niezwykle uroczysty dzień dla tych, którzy po raz pierwszy w tym roku przekroczyli progi szkoły. Na pierwszaków czekał w klasie poczęstunek.

Życzymy wszystkim pierwszakom samych najwyższych ocen, jak najmniej kłopotów, wspaniałych kolegów i samych radosnych wspomnień ze szkoły.