W Rewalu odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy. Głównym tematem obrad był budżet gminy na 2018 rok.

Rada Gminy przyjęła Uchwałę Budżetową na 2018 r., która zakłada dochody na poziomie 55,8 mln zł i wydatki na poziomie 43,9 mln zł. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 11,9 mln zł, ma w całości zostać przekazana na ratę pożyczki ze Skarbu Państwa. Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022, która przewiduje spłatę długu Gminy Rewal do 2022 r. Podczas spotkania p.o. Wójt Gminy Maciej Bejnarowicz opisał działania, które zostały podjęte od ostatniej sesji, tj. dotyczące:

  • gminnego programu mieszkaniowego na lata 2018-2022,
  • modernizacji przystani rybackiej w Rewalu,
  • powstania zespołu ds. łączenia spółek gminnych,
  • przeglądu stanu dróg w gminie oraz określenia nowej organizacji ruchu.

Następna sesja Rady Gminy odbędzie się 22 lutego 2018 r., a jej tematem przewodnim będzie Program Gospodarowania Mieniem Komunalnym.