Na podstawie Uchwały nr XXXII/287/2018 Rada Gminy Karnice ustaliła podział gminy Karnice na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Gmina Karnice została podzielona na dwa stałe obwody głosowania:

  • obwód nr 1:
    • część gminy Karnice obejmująca sołectwa: Dreżewo, Ninikowo, Lędzin, Skrobotowo, Kusin, Karnice, Niczonów, Drozdowo i Konarzewo;
    • siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Gminny Klub Kultury w Karnicach, ul. Osiedlowa 18, 72-343 Karnice;
  • obwód nr 2:
    • część gminy Karnice obejmująca sołectwa: Ciećmierz, Paprotno, Cerkwica, Trzeszyn, Węgorzyn, Czaplin Mały, Czaplin Wielki;
    • siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Świetlica Wiejska w Cerkwicy, ul. Szkolna 6, 72-342 Cerkwica.

Podział będzie obowiązywał w wyborach samorządowych 2018.