Około 25 tysięcy umundurowanych funkcjonariuszy policji sprawdza każdego dnia, czy osoby poddane kwarantannie przestrzegają jej zasad i nie opuszczają miejsca zamieszkania. Jak powiedział podczas konferencji prasowej nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, robią to nie zaniedbując innych obowiązków.

Minionej doby skontrolowano około 103 tysiące obywateli, którzy powinni bezwzględnie przebywać w domach w warunkach kwarantanny. Niestety bez żadnego uzasadnienia nakaz ten złamało 380 osób. Pozostali odpowiedzialnie nie opuszczają miejsc zamieszkania.

Na pytanie czy gryficka policja również kontroluje osoby przebywające na kwarantannie, otrzymaliśmy odpowiedź od podkom. Zbigniewa Frąckiewicza z KPP.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami i poleceniami, Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach i jednostek podległych na bieżąco sprawdzają realizację obowiązku poddania się kwarantannie przez konkretnych mieszkańców Powiatu Gryfickiego.

Funkcjonariusze podczas pełnienia służby sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w miejscach swojego zamieszkania. Patrol policji lub dzielnicowy rejonu służbowego udaje się pod wskazany adres, a następnie dyżurny policji dzwoni do osoby wskazanej w kwarantannie aby ta pokazała się policjantom i udowodniła, że faktycznie znajduje się w domu sama lub z innymi osobami.

W kwarantannie na terenie naszego powiatu znajdują się osoby lub nawet całe rodziny, które powróciły z zagranicy.

Policja w Gryficach otrzymuje zgłoszenia od osób w sprawie naruszenia zasad kwarantanny i każda tego typu sytuacja jest sprawdzana. Należy zaznaczyć, że zdarzają się zgłoszenia, w których policjanci nie potwierdzają takich sytuacji, a wynika to niejednokrotnie z konfliktów sąsiedzkich dlatego wszelkie zgłoszenia muszą być przemyślane i odpowiedzialne. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń funkcjonariusze mogą ukarać nieodpowiedzialnego zgłaszającego mandatem karnym nawet do 500 złotych.

Do tej pory policjanci podczas prowadzonych sprawdzeń stwierdzili pięć przypadków naruszeń kwarantanny w związku z czym policja będzie kierować wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gryficach za co grozi kara do 5 tysięcy złotych, w 3 innych przypadkach prowadzone są czynności sprawdzające pod kątem przestępstwa z art. 165 par.1 KK tj. sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Należy mieć na uwadze, że osoba, która nie stosuje się do obowiązku kwarantanny może zostać ukarana grzywną w wysokości 30.000 złotych przez służby sanitarne, które również informuje policja.

Policja apeluje do mieszkańców powiatu gryfickiego objętych kwarantanną o odpowiedzialność i zdrowy rozsądek, bo za każdym naruszaniem kwarantanny stoi olbrzymie zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób, w tym również rodzin mieszkańców objętych kwarantanną”.

kwarantanna
Jesteś objęty kwarantanną domową? Zainstaluj na swoim telefonie specjalną aplikację Ministerstwa Cyfryzacji.