Powiat gryficki otrzymał spore dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas spotkania w czwartek Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał cztery umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w naszym regionie. Ich łączna kwota to ponad 2,5 miliona złotych.

Dofinansowanie otrzymały:

  • starostwo powiatowe w Gryficach (802 079, 52 zł),
  • gmina Rewal (870 044 zł),
  • gmina Gryfice (567, 812, 00 zł)
  • gmina Karnice (350 519, 64 zł).

We wszystkich przypadkach dofinansowanie jest 50-procentowe.

Środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych trafiły do Powiatu Gryfickiego, gminy Gryfice, gminy Karnice oraz gminy Rewal. Fot. Starostwo Powiatowe w Gryficach.
Środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych trafiły do Powiatu Gryfickiego, gminy Gryfice, gminy Karnice oraz gminy Rewal. Fot. Starostwo Powiatowe w Gryficach.

Na jakie inwestycje zostaną spożytkowane dofinansowania?

  1. Dzięki wsparciu udzielonemu Starostwu Powiatowemu w Gryficach przebudowana zostanie droga powiatowa w miejscowości Modlimowo – etap I i II. Koszt całej inwestycji: 1 604 159,04.
  2. W gminie Rewal dofinansowanie przyznane zostało na realizację zadania pt. “Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo – Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską”. Całkowity koszt inwestycji to 1 740 088,00.
  3. W gminie Gryfice wykonany zostanie remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo – droga gminna nr 845013Z i 845014Z. Koszt całej inwestycji: 1 135 624,16.
  4.  W gminie Karnice przebudowana zostanie ulica Spokojna w miejscowości Pogorzelica. Koszt tej inwestycji to 701 039,28.
Środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych trafiły do Powiatu Gryfickiego, gminy Gryfice, gminy Karnice oraz gminy Rewal. Fot. Starostwo Powiatowe w Gryficach.