Po ostatniej sesji Rady Miejskiej w Płotach, która miała miejsce w styczniu br., okazało się, że Szkoła Podstawowa w Mechowie zostaje. Radni większością głosów odrzucili uchwałę o jej likwidacji. Ale to nie koniec perypetii placówki oświatowej z Mechowa. Batalia o jej być albo nie być trwa i nie wiadomo, jaki będzie jej finał.

Przypomnijmy.

W 2016 roku Rada Miejska w Płotach podjęła uchwałę, z mocy której Szkoła Podstawowa w Mechowie miała być zlikwidowana. Ten akt prawny rodzice uczniów tejże placówki oświatowej oraz nauczyciele zaskarżyli do wojewody i ten uchylił uchwałę rady ze względów proceduralnych. Sprawa oparła się również o Wojewódzki Sąd Administracyjny, ale miesiąc temu historia się powtórzyła. Podczas sesji Rady Miejskiej w Płotach radni ponownie zdecydowali, że szkoła zostaje. Obecnie uczy się w niej około 70 uczniów. Poniżej post o styczniowej decyzji rady miejskiej.

Szkoła Podstawowa w Mechowie zostaje. Rada Miejska odrzuciła uchwałę o likwidacji placówki.

Niestety jak bumerang temat szkoły powraca. Ze względu na wysokie koszty utrzymania placówki i małą liczbę uczniów w poniedziałek (24 lutego br.) na sesji Rady Miejskiej w Płotach miała być głosowana uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020. Dzisiaj już wiemy, że projekt uchwały dotyczący wspomnianej placówki oświatowej jest zdjęty z porządku obrad poniedziałkowej sesji. Klub radnych Dla Gminy postanowił bowiem poczekać z tak radykalnym rozwiązaniem około pół roku, a to z powodu obietnic Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jakie to obietnice? Otóż MEN obiecuje, że zwiększy subwencje oświatowe gminom właśnie na małe liczebnie szkoły. Byłaby to dobra wiadomość dla rodziców, dzieci i nauczycieli SP w Mechowie. Jak będzie faktycznie, czas pokaże. Tymczasem ponownie czarne chmury gromadzące się nad szkołą, zostały rozwiane.

sesja płoty
Sesja Rady Miejskiej w Płotach bez głosowania na temat przyszłości SP w Mechowie.