Granty na program nadal są aktualne i warto z nich skorzystać. Ciepły posiłek w szkole dla uczniów. Do tego finansowe wsparcie na wyposażenie czy remont szkolnej stołówki. To główne założenia programu „Posiłek w szkole i w domu”, na który rząd przeznacza rocznie ponad pół miliarda złotych. Z pomocy skorzystać mogą też osoby starsze.

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To między innymi wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

To program wsparcia adresowany do samorządów, które odpowiadają za przygotowanie posiłków dla uczniów. Ze środków przekazywanych gminom w ramach programu dofinansowane są posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym czy z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Wielostronne wsparcie

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży;
  2. Moduł dla osób dorosłych;
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach;

W ramach modułu 1 i 2 gminy mogą udzielać pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a także świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Każdego roku na program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułów dotyczących dzieci i młodzieży oraz dorosłych zagwarantowane jest 510 mln zł. Natomiast 40 mln zł rocznie to kwota przeznacza na moduł 3, dotyczący organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. W sumie to 2,75 mld zł na cały program.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

CIEPŁY POSIŁEK