Już niebawem ruszają remonty dróg powiatowych Gryfice – Prusinowo oraz Konarzewo – Pogorzelica. Łącznie wyremontowane zostanie około 6 km nawierzchni za kwotę ponad 13 mln złotych. Duże inwestycje i duże pieniądze z udziałem Powiatu Gryfickiego.

Prace na drodze Konarzewo-Pogorzelica obejmą renowację nawierzchni istniejącej jezdni, chodników, utwardzenie poboczy poprzez wykonanie nowych ciągów pieszych oraz przejść dla pieszych od skrzyżowania z DW102 k/m Konarzewo do przejazdu kolejowego w miejscowości Pogorzelica. Inwestycja ma poprawić między innymi system komunikacyjny na terenie Gminy Rewal oraz Karnice. Koszt realizacji inwestycji to kwota – 4.845.584,62 złotych, przy czym dofinansowanie wyniesie 50% planowanych kosztów. Długość remontowanego odcinka to 2.537km.

Natomiast zakres robót budowlanych na drodze Gryfice-Prusinowo obejmuje remont nawierzchni bitumicznej na długości ok. 3,815 km. Początek robót od skrzyżowania z DP 3115Z w miejscowości Prusinowo – koniec robót skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego w miejscowości Gryfice, z wyłączeniem odcinka obwodnicy DW 105.

Zakres robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, frezowanie nawierzchni, regulacji studni K.S., K.D oraz wpustów i zaworów, ustawienie krawężników betonowych (na ławie betonowej z oporem) i obrzeży, wykonanie konstrukcji i nawierzchni zjazdów (z polbruku) na tereny przyległe, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej typu polbruk, oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką masą AC 16W (w tym uzupełnienie ubytków), ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC – 11S dla KR3 (gr 4 cm), ścinka i uzupełnienie poboczy, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego cienkowarstwowego, montażu oświetlania hybrydowego na przejściach dla pieszych, uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (humusowanie i plantowanie) wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin wykonania zadania przewidziano na okres od 06.2022 do 11.2022 r. Koszt realizacji inwestycji to kwota – 8.476.204.06 złotych, przy czym dofinansowanie wyniesie 50% planowanych kosztów.

Przetarg na realizację zadania Gryfice-Prusinowo wygrała firma Onde S.A. z Torunia, a na realizację zadania Konarzewo-Pogorzelica wygrała firma Colas Polska Sp.z o.o. z Palędzia.

INWESTYCJE POWIAT
Foto: Starostwo Powiatowe
Poprzedni artykułTrzech strażaków zasiliło szeregi PSP w Gryficach
Następny artykułFestiwal biegowy Gryficka Dziesiątka już 31.07! Trwają zapisy do Biegu Gryfusia!