“Wspólnota” – znane pismo o tematyce samorządowe – opublikowała najnowszy raport, dotyczący zamożności samorządów. Na liście najbogatszych powiatów, na bardzo wysokim miejscu znalazł się powiat gryficki. Gmina Rewal zaś już kolejny rok z rzędu plasuje się na podium wśród najbogatszych gmin.

Raporty “Wspólnoty” sporządzane są już od lat. W najnowszym z nich zauważyć można ogromny skok jeśli chodzi o powiat gryficki. W ubiegłych latach plasował się on na około 30 miejscu w klasyfikacji powiatów. W tym roku znalazł się na… czwartym miejscu! To zdecydowanie największy awans wśród 10 najbardziej zamożnych powiatów w Polsce!

W naszym regionie ma się czym pochwalić zwłaszcza gmina Rewal – ta bowiem znalazła się (już kolejny rok z rzędu) na zaszczytnym drugim miejscu, ustępując jedynie bezkonkurencyjnej jak dotąd gminie Kleszczów.

Omawiany raport przygotowany został przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego .Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest niezmienna od kilkunastu lat. Dochody każdego samorządu podzielono przez liczbę ludności. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. W okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu (zamożność).