Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego organizuje stacjonarne szkolenia dla opiekunów i wolontariuszy zajmujących się osobami wymagających na co dzień wsparcia i stałej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez licencjonowaną pielęgniarkę z przygotowaniem pedagogicznym. Trwają zapisy na terminy w marcu.

Szkolenia w modelowym mieszkaniu

Bezpłatne szkolenia skierowane są w szczególności do opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych, w tym z różnymi typami niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej.

Zajęcia odbywają się w specjalnie zaprojektowanym modelowym mieszkaniu przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie. Jego wnętrza przystosowane są do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami – ruchową, dysfunkcją wzroku, zmagających się z demencją lub chorobą Alzheimera. Uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z zabudową kuchni zaprojektowaną dla różnych typów ograniczenia sprawności, z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie dostosowania łazienki na potrzeby osoby niesamodzielnej, z prawidłową ergonomią otoczenia podopiecznego.

Do szkoleń wykorzystywany jest manekin geriatryczno-pielęgnacyjny, dzięki któremu uczestnicy mogą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie: higieny i pielęgnacji całego ciała podopiecznego, profilaktyki przeciwodleżynowe, pomiaru poziomu cukru i innych parametrów życiowych. Manekin wykorzystywany jest do nauki przenoszenia osoby zależnej, karmienia różnymi metodami (np. sonda, zgłębnik żołądkowy) czy zastosowania pozycji ułożeniowych.

W trakcie 8-godzinnego szkolenia przekazywana jest także podstawowa wiedza dotycząca schorzeń przewlekłych i ich skutków dla zdrowia, komunikacji z podopiecznym, organizowania czasu wolnego i pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia. Uczestnicy przygotowują się także jak zminimalizować ryzyko upadków podopiecznych (dostosowanie środowiska domowego, zalecane obuwie, zasady pomocy po upadku) oraz zapoznaje ich z zasadami wykorzystania produktów leczniczych.

Podczas szkolenia prezentowany jest dodatkowo sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobie zależnej np. fotel geriatryczny, udogodnienia przeciwodleżynowe, drobny sprzęt wspierający samodzielność, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort podopiecznych.

Terminy w marcu

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej  www. rops.wzp.pl. Szkolenia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym: mała liczba uczestników, zachowanie zaleconego dystansu społecznego, obowiązek zakrywania ust i nosa, pomiar temperatury ciała.

Najbliższe terminy szkoleń: 16 marca 2021 r. godz. 9.00 – 14.30 oraz 30 marca 2021 r. godz. 13.00 – 19.30

W przypadku braku wolnych miejsc, zostanie zaproponowany kolejny wolny termin. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie zainteresowanej firmy/jednostki pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i organizacyjnych. Kontakt pod nr telefonu: 91 42 53 655.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Dla osób przyjezdnych przewidziano możliwość zwrotu kosztów podróży do wysokości kosztów komunikacji publicznej.

Najlepszy projekt w UE

Szkolenia odbywają się w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu (RPO WZ) „Region Dobrego Wsparcia”, który ma zwiększyć dostępność do środowiskowych usług opiekuńczych w województwie zachodniopomorskim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. To kontynuacja działań uznanych przez Komisję Europejską za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE.

Poprzednia edycja „Dobrego wsparcia” zakończyła się objęciem ponad 300 niesamodzielnych osób usługami opiekuńczymi. Z poradnictwa i szkoleń skorzystało blisko 500 opiekunów. Wyremontowano także 31 prywatnych mieszkań, dostosowując je do potrzeb osób niesamodzielnych. Powstały dwie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz dwa mieszkania wytchnieniowe (w Kołobrzegu i Szczecinie). Z tej formy pomocy skorzystało 81 osób.

Ogłoszenie dotyczące szkoleń, w tym, karta zgłoszenia: www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych

Podczas szkoleń wprowadzono szczególne środki ostrożności w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19.

SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW