Pomorze Zachodnie stawia na ekologię. Tylko w minionym roku dzięki  funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego na działania środowiskowe udało się zrealizować inwestycje warte blisko 200 mln zł.

W tej perspektywie finansowej wsparcie „gospodarki niskoemisyjnej” było jednym z ważniejszych działań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przyznawane dotacje miały na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Oprócz tego samorząd województwa realizował szeroki wachlarz społecznych działań w ramach roku ekologicznego. Pomorze Zachodnie aspiruje do miana najbardziej zielonego regionu w Polsce, jak i w Europie. Chcemy żyć ekologiczne, dlatego dbałość o środowisko naturalne jest naszą wspólną sprawą – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Termomodernizacja budynków

Spora cześć realizowanych inwestycji z dotacji RPO na działania środowiskowe dotyczyła modernizacji energetycznej budynków  użyteczności publicznej – szkół, świetlic, urzędów, domów kultury, przychodni, (m.in.  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Stargardzie), ale i budynków mieszkalnych. Po środki z powodzeniem sięgały samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które  z pomocą eurofunduszy w 2021 r. zmodernizowały 57 obiektów.

Powierzchnię użytkową budynków poddanych termomodernizacji możemy porównać do wielkości 15 boisk do piłki nożnej.

Przyznawane dotacje pozwalały m.in. na wymianę przestarzałych instalacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, stosowanie nowoczesnych pomp ciepła czy zmianę oświetlenia na energooszczędne. To ważne, ponieważ nowe rozwiązania technologiczne przyczyniają się nie tylko do obniżenia rachunków za ogrzewanie, ale także do ochrony środowiska poprzez redukcję CO2. Szacuje się, że zrealizowane inwestycje związane z modernizacją energetyczną pozwolą na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 6617 ton równoważnika CO2. Jaki będzie efekt? Rachunek wydaje się prosty. Według fińskich badań, jedno drzewo pochłania z atmosfery ok. 6-7 kg dwutlenku węgla rocznie. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oszacowano na 16 509 768,58 [kWh/rok].

OZE wciąż na topie

W 2021 r. kontynuowane były też projekty mające na celu zwiększanie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Po dotacje sięgali przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe, spółdzielnie czy zakłady opieki zdrowotnej, które w minionym roku realizowały projekty przekraczające wartość 23 mln zł. W efekcie liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w 2021 r. wzrosła o 36 szt. Szacuje się, że produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wyniesie  6618,16 [MWhe/rok]. Przyczyni się to do szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 5500,21 ton równoważnika CO2.

Żegnamy kopciuchy

W osiąganiu celów środowiskowych  pomaga także realizowany na Pomorzu Zachodnim Zachodniopomorski Program Antysmogowy, pozwalający na wymianę przestarzałych instalacji oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.  W 2021 r.  udało się  z pomocą marszałkowskiego programu wymienić ponad pół tysiąca przestarzałych kopciuchów, a program nie został zamknięty.

Woda równie ważna

Oprócz zadań związanych z termomodernizacją realizowane były inwestycje z gospodarką wodno-ściekową i kanalizacją deszczową. Dzięki tegorocznym inwestycjom 7 tys. mieszkańców Pomorza Zachodniego może korzystać z ulepszonego oczyszczania ścieków, a blisko tysiąc z lepszego zaopatrzenia w wodę.

EKO INWESTYCJE
Pomorze Zachodnie stawia na ekologię. Foto: wzp
Poprzedni artykułPowiat Gryficki gra z WOŚP
Następny artykułPodrobione torebki znanej marki w przesyłce z Turcji