W środę 17 marca 2021 r. – ruszyły próbne testy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na początek uczniowie zmierzyli się z językiem polskim. Dziś przed nimi matematyka a jutro język obcy nowożytny.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, egzaminy podzielone są na trzy dni i zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Udział w testach próbnych jest dobrowolny.

17 marca (środa) ósmoklasiści pisali egzamin próbny z języka polskiego, dziś zaczynają matematykę, natomiast 19 marca (piątek) od godz. 9.00 młodzi ludzie zajmą się językiem obcym nowożytnym.

Na chwilę obecną wiadomo, że główne egzaminy odbędą się w maju.

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
  • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać);

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
  • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
  • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).

Ósmoklasistom życzymy powodzenia.

edukacja egzamin
Od 17 do 19 marca trwa egzamin ósmoklasisty.