Podczas lipcowej sesji Rady Gminy Brojce, radni podjęli uchwałę mającą na celu nagrodzenie wysiłku edukacyjnego uczniów szkół podstawowych w Brojcach i Dargosławiu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brojce.

Wstępny zarys programów stypendialnych został opracowany wspólnie z wójtem gminy pod koniec ubiegłego roku. Uchwała wieńcząca ten proces wejdzie w życie 12 sierpnia br., co pozwoli na uhonorowanie osiągnięć edukacyjnych uzdolnionej młodzieży za rok szkolny 2019/2020 oraz przyznanie nagród w pozostałych dziedzinach.

Nabór do programów będzie trwał w okresie 12 – 31 sierpnia 2020 r.

Poniżej poszczególne uchwały:

  • UCHWAŁA NR XVI/129/2020RADY GMINY BROJCE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Brojce
  • UCHWAŁA NR XVI/130/2020RADY GMINY BROJCE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

To jednak nie wszystko. Kolejna uchwała mówi o nagradzaniu szczególnych osiągnięć mieszkańców gminy w zakresie sportu, twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Jest to pierwszy tego typu program wsparcia mieszkańców gminy osiągających sukcesy i zasłużonych dla samorządu.

  • UCHWAŁA NR XVI/131/2020RADY GMINY BROJCE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury

Poniżej link do uchwał:

prawomiejskie.pl/UrządGminyBrojce

Brojce
FOTO: SP Dargosław