Zostało już tylko kilka dni. Od 1 października br., będzie można składać wnioski w programie stypendialnym „Wybieram Pielęgniarstwo”. 1 tys. zł przez 9 miesięcy czyli 9 tysięcy złotych stypendium będzie mógł otrzymać każdy student i studentka pielęgniarstwa z regionu, studiujący na zachodniopomorskich uczelniach.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie co najmniej 30 stypendiów na rok akademicki 2022/2023 dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo.

Wysokość stypendium wynosi 1.000 zł miesięcznie. Od kwoty stypendium dokonuje się potrąceń publicznoprawnych, jeśli wynikają one z przepisów prawa. Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego;
  • jest mieszkańcem Województwa Zachodniopomorskiego;
  • nie powtarza roku i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;
  • zawrze umowę stypendialną.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.

– Spada zainteresowanie kierunkami pielęgniarskimi. Dzięki uruchomieniu programu postaramy się zmienić ten niekorzystny trend. Trudno sobie wyobrazić leczenie pacjentów bez opieki pielęgniarskiej – przyznaje marszałek Olgierd Geblewicz

– Pielęgniarstwo to jeden z najbardziej pewnych i przyszłościowych zawodów. Ta praca nie polega tylko na wykonywaniu określonych procedur przy pacjencie. Do każdego podchodzę indywidualnie, ponieważ mam do czynienia z chorymi, więc potrzebne jest również wsparcie emocjonalne. Ponadto pielęgniarką jestem zarówno w szpitalu, jak i poza nim, dlatego jest to zawód na wagę złota – mówi mgr Katarzyna Michalska, pielęgniarka Oddziałowa na Oddziale Kardiologicznym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu. W zawodzie pracuje 34 lata.

Pielęgniarstwo to ciągła „przygoda”. Praca z domieszką adrenaliny. Satysfakcja ogromna, praca zespołowa, możliwość rozwoju, poznawanie nowości medycznych i możliwości obserwacji ich efektów. Uśmiech, powrót do zdrowia każdego człowieka daje satysfakcję, zadowolenie z dobrze wykonanej pracy – mówi Katarzyna Biedroń pielęgniarka SPZZOZ Medicam w Gryficach. W zawodzie pracuje 28 lat.

Nabór wniosków w pilotażowym programie rusza w październiku. Szczegóły na wz.wzp.pl.

PIELĘGNIARSTWO
Foto: Pomorze Zachodnie news
Poprzedni artykułVII Forum Społeczno – Gospodarcze w Gryficach
Następny artykułEuropejski dzień bez ofiar śmiertelnych na drogach w powiecie gryfickim