Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach ogłasza nabór uzupełniający w trybie ciągłym wniosków do projektu pilotażowego „Aktywny Rodzic” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest refundacja przez okres do 12 miesięcy (nie dłużej niż do 30 kwietnia 2023 r.) faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem do wysokości 1.200 złotych miesięcznie, jednak nie więcej niż wynosi opłata w placówce tj. żłobek, przedszkole, klub dziecięcy, opiekun prawny lub w ramach umowy uaktywniającej przy opiece sprawowanej przez nianię. Zakłada się refundację poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem pod warunkiem, że uczestnik w ciągu miesiąca od podpisania umowy uczestnictwa w projekcie podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocznie działalność gospodarczą. Projekt jest skierowany do osób spełniających następujące warunki:

  • są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach jako osoby bezrobotne i posiadają co najmniej jedno dziecko do 5 roku życia w dniu przystąpienia do projektu;
  • sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego do projektu „Aktywny Rodzic”;
  • nie są uczestnikami projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”;
  • nie były uczestnikami projektu pilotażowego „Aktywny Rodzic”.

Wsparcie w ramach projektu nie zostanie przyznane na dziecko/dzieci, za które jest dokonywana refundacja kosztów opieki. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do projektu należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie pilotażowym „Aktywny Rodzic”.

Dokumenty – wypełniony formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz załączniki do formularza) należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach:

  • osobiście;
  • poczta tradycyjną/przesyłką kurierską;
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem e-PUAP lub platformy praca.gov.pl – dokument podpisany podpisem zaufanym kandydata do projektu.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji w sprawie projektu udziela: Pani Joanna Sulińska oraz Pani Lucyna Malczewska tel. 91 38 43506,  91 38 42934.

PROJEKT pup
Foto: PUP
Poprzedni artykułNadmorska kolejka kończy sezon przewozowy
Następny artykułNie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jechał pod wpływem