Wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w dużej mierze uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej niektórych branż, dlatego władze Gminy Rewal podczas lutowej sesji podjęły działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom z terenu tej gminy, w złagodzeniu negatywnych skutków restrykcji.

Przypomnijmy, że podczas lutowej sesji Rady Gminy podjęta została uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli związanych z całoroczną działalnością gospodarczą za I kwartał.

Dodatkowo przyjęto dwie inne uchwały, jedna w sprawie odroczenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 r., i druga w sprawie zwolnienia z jednej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szacunkowa wartość pomocy dla przedsiębiorców ma wynieść 1,5 mln złotych.

Na mocy wspomnianych uchwał już od 18 marca br., przedsiębiorcy mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie lub odroczenie płatności I raty podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podania można składać przez ePUAP lub osobiście w Urzędzie Gminy Rewal.

Wymagane formularze można pobrać poniżej:

Zwolnienie z części podatku za I kwartał dla osób fizycznych

http://rewal.pl/…/2021/03/Zwolnienie_Osoba_Fizyczna.pdf

Zwolnienie z części podatku za I kwartał dla osób prawnych

http://rewal.pl/…/2021/03/Zwolnienie_Osoba_Prawna.pdf

Odroczenie płatności podatku za I kwartał dla osób fizycznych

http://rewal.pl/…/2021/03/Odroczenie_Osoba_Fizyczna.pdf

Odroczenie płatności podatku za I kwartał dla osób prawnych

http://rewal.pl/…/2021/03/Odroczenie_Osoba_Prawna.pdf

Poprzedni artykułGryfice. Wichura zniszczyła lampy?
Następny artykułAkademia Młodego Lidera – Projekt Przedsiębiorstwo