Kiedy zamknięto małe zakłady pracy z powodu pandemii koronawirusa, tarcza antykryzysowa umożliwiła skorzystanie z pożyczek jednorazowych małe przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r., mógł ubiegać się o taką pomoc w Powiatowych Urzędach Pracy.

Pożyczka była niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Umożliwiała ona pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Udzielana była do kwoty 5 tysięcy złotych.

Pożyczka wypłacana była jednorazowo, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania wniosku o jej udzielenie. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki miało nastąpić po trzymiesięcznym okresie karencji.

Teraz mali przedsiębiorcy, którzy utrzymali swoje zakłady mogą się cieszyć, bo jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach, w związku z obowiązującą od 24 czerwca 2020r. Tarczą Antykryzysową 4.0.,  udzielona ze środków Funduszu Pracy  jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, podlega umorzeniu z urzędu bez konieczności składania wniosku o jej umorzenie. Warunek jest taki, że z informacji w CEIDG lub KRS będzie wynikać, iż działalność gospodarcza prowadzona była przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie z pracownikami urzędu pod nr telefonu 913843506 wew. 127,128, 115.

dokumenty
PUP w Gryficach informuje że udzielona ze środków Funduszu Pracy jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podlega umorzeniu z urzędu.
Poprzedni artykułWakacyjna Liga Dzikich Drużyn: ruszyły zapisy!
Następny artykułNakręć się na pomaganie! Zbieramy nakrętki dla Oli z Trzebiatowa