Starostwo Powiatowe informuje, że Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji pomocy dla mikro przedsiębiorców w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  • Zostało udzielonych już 39 pożyczek z rezerw Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę ok 200 tys złotych. Został również złożony kolejny wniosek na kwotę ok. 12 mln zł.
  • Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub do skrzynki podawczej znajdującej się przed siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach ul. Koszarowa 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.00.
  • Informujemy, iż MRPiPS uruchomiło na platformie praca.gov.pl możliwość składania wniosków online. W dalszym ciągu można składać wnioski w formie papierowej do siedziby urzędu

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

praca
Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach pomoże mikroprzedsiębiorstwom.