Nadszedł czas, kiedy włodarze poszczególnych gmin przedstawiają publicznie raporty o stanie danej gminy. Jest to informacja, z której mieszkańcy mogą się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda sytuacja.

Taki raport przedstawił Józef Domański – burmistrz Gminy Trzebiatów, a tak mówi o dokumencie:

Rok 2020, to czas naznaczony pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Zdarzenie to bardzo mocno odbiło się na losach całych państw, narodów i wspólnot, nie mówiąc już o naszej Gminie.

Z jednej strony strach o losy najbliższych, o miejsce pracy – niepewność jutra; z drugiej odpowiedzialność za innych – poczucie, że razem – pomagając sobie nawzajem – damy radę! Spontanicznie powstawały zespoły ludzi dobrej woli, którzy szyli maseczki ochronne, dostarczali zakupy i inne sprawunki, czy w jakikolwiek inny sposób pomagały tym, którzy zachorowali lub byli w kwarantannie. – Za tę postawę serdecznie dziękuję!

Bądź, co bądź – Solidarność – to nasze drugie imię!

I życie toczyło się dalej. Nasz Samorząd funkcjonował – chociaż inaczej niż zwykle.

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Trzebiatów za 2020 rok.

A w Raporcie – zgodnie z postanowieniami art. 28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95, z późn. zm. tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 713) – niezbędne informacje, wzbogacone o konsekwencje, jakie ponosimy z powodu pandemii.

Ze względu na objętość, Raport nie zawiera wszystkich informacji dotyczących naszej Gminy, nie powiela tych informacji, które są dostępne w innych źródłach.

Miniony rok był pierwszym w naszej Gminie, w którym odbyło się głosowanie nad zadaniami  zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie zostało rozstrzygnięte i jest w tym roku realizowane.

Dokument, który Państwu przedstawiam, zawiera – na wniosek Radnych Rady Miejskiej – więcej informacji dotyczących melioracji, współpracy z innymi gminami oraz promocji naszej Gminy.

Zachęcam do lektury”.

A oto raport, warto zapoznać się z tymi zapisami.

RAPORT O STANIE GMINY TRZEBIATÓW ZA 2020 ROK.

dokumenty

Poprzedni artykułEdyta Bielska walczy o swoje marzenia
Następny artykułOstatnie pożegnanie Magdy Magdowskiej