Marszałek Olgierd Geblewicz i JM Rektor US prof. Waldemar Tarczyński podpisali list intencyjny dotyczący utworzenia Katedry UNESCO przy Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO ma na celu pełnienie roli doradczej przy opracowywaniu polityki edukacyjnej, promowanie różnorodności kulturowej i równości płci.

Chcemy, aby Pomorze Zachodnie było domem dla wszystkich. Dlatego kiedy mówimy o otwartej społeczności, to mówimy właśnie o naszej wizji regionu” – podkreśla Olgierd Geblewicz.

Powołanie nowej jednostki w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego to wspólna inicjatywa uczelni i samorządu województwa. Katedra UNESCO na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego ma działać przy Szkole Doktorskiej US. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński podpisali list intencyjny w tej sprawie.

Czyli symbolicznie rozpoczęliśmy budowę Katedry UNESCO. Chcemy, aby Pomorze Zachodnie było domem dla wszystkich. Dlatego kiedy mówimy o otwartej społeczności, to mówimy właśnie o naszej wizji regionu. Otwarta społeczność jest intuicyjnym i pierwszym celem naszej polityki. Bardzo się cieszę, że proces uspołeczniania mojej Alma Mater będzie kontynuowany i że w tym procesie towarzyszyć uczelni będzie właśnie Województwo Zachodniopomorskie” – podkreśla Olgierd Geblewicz.

Celem współpracy US i województwa jest nie tylko utworzenie, ale stała kooperacja związana z funkcjonowaniem nowej katedry, wspieranie projektów edukacyjnych i naukowych etc.

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO działa na całym świecie od 1992 roku. Istnieje już 830 takich oddziałów, w tym 12 w Polsce. Program Katedr ma na celu pełnienie roli doradczej przy opracowywaniu polityki edukacyjnej, promowanie różnorodności kulturowej i równości płci.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) to organizacja wyspecjalizowana ONZ, której celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki, oświaty i nauki. UNESCO tworzy normy prawa międzynarodowego w wymienionych obszarach, rozwija dialog między narodami i cywilizacjami, mobilizuje rządy poszczególnych państw do działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, edukacji, praw człowieka. Ogłoszona w 2015 r. przez ONZ Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest efektem pracy głównie ekspertów UNESCO. Kładzie ona szczególny nacisk na: jakość edukacji, równość płci, wolność słowa, dostęp do informacji i wiedzy.

POMORZE DLA WSZYSTKICH
Marszałek Olgierd Geblewicz i JM Rektor US prof. Waldemar Tarczyński podpisali list intencyjny dotyczący utworzenia Katedry UNESCO przy Szkole Doktorskiej na US. Foto: WZP Szczecin