Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023 obejmuje rewaloryzację murów obronnych w Trzebiatowie na odcinku wzdłuż ul. Krętej – od ulicy Głębokiej do ulicy Kościuszki oraz zagospodarowanie terenu w pobliżu murów obronnych z obiektami małej architektury w tym 2 place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownie zewnętrzną, ławki parkowe, stojaki rowerowe i oświetlenie. 

Całkowity koszt projektu to 3.300.000 zł, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 65% całkowitego kosztu zadania tj. 2.140.000 zł. Realizacja inwestycji ma trwać od I kwartału 2020 r. do I kwartału 2021 r.

Wykonawcą robót remontowych murów obronnych w Trzebiatowie przy ul. Krętej jest firma budowlano-konserwatorska ze Stargardu. Jest to firma rodzinna, posiadająca bardzo duże doświadczenie w pracach remontowych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Z dokumentów załączonych do oferty i z innych pozyskanych informacji wynika że, firma wykonywała między innymi, remonty takich historycznych obiektów jak: odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku, zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach, prace remontowe zabytkowych murów obronnych przy ul. Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie, rewaloryzacja i zabezpieczenie techniczne murów obronnych wraz z zagospodarowaniem uliczek przymurnych na ul. Murarskiej i Wałowej w Gryficach, remont elewacji budynku Biura Głównego Zarządu Portu w Szczecinie (w trakcie realizacji).

Całość prac remontowych muru przy ul. Krętej nadzorowana jest w ramach nadzoru autorskiego przez projektantów tj. architekta i konstruktora, prowadzony jest nadzór archeologiczny przez archeologa oraz, sprawowany nadzór inwestorski przez wybranego inspektora nadzoru inwestorskiego. Izolacja muru wykonywana jest z materiałów mineralnych zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich będącym, elementem zatwierdzonego projektu budowlanego. Na wniosek wykonawcy robót, zastosowano folię jako, element dodatkowy nie ujęty w dokumentacji projektowej, a skuteczniej zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonaną izolację pionową muru.

Prace wykonywane są zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Gmina Trzebiatów jako inwestor, dba o należyte i staranne wykonanie zaplanowanego do remontu  odcinka muru obronnego.

trzebiatów
Mury obronne w Trzebiatowie przechodzą rewaloryzację na odcinku wzdłuż ul. Krętej – od ulicy Głębokiej do ulicy Kościuszki.

Źródło: Gmina Trzebiatów

Poprzedni artykułNowy wymiar ul. Bursztynowej w Niechorzu w przyszłym roku
Następny artykuł27.05 Dzień Samorządu Terytorialnego. Życzenia od Wójta Gminy Rewal