W związku z podjęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030 władze proszą mieszkańców o wypełnienie ankiety dotyczącej kierunków rozwoju Powiatu Gryfickiego. Wypełnienie ankiety pozwoli na poznanie Państwa oczekiwań a także wspólne rozwijanie naszego Powiatu.

ANKIETA POWIATU GRYFICKIEGO

Celem badania ankietowego jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w powiecie oraz rozpoznanie istotnych problemów i potrzeb mieszkańców, które powinny być uwzględnione w planowaniu kierunków rozwoju powiatu. Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki prezentowane będą w formie zbiorczej i wykorzystane zostaną w procesie opracowania strategii rozwoju.

ankieta powiatu gryfickiego