Od ośmiu lat Gryficki Dom Kultury wspólnie z Gminą Gryfice w okresie letnim, organizują koncerty muzyczne dla mieszkańców. Odbywają się one w każdą niedzielę w Ogrodzie Japońskim i trzeba powiedzieć, że są bardzo lubianą formą muzycznych spotkań.

Kontynuując muzyczne spotkania w plenerze, również i w tym roku organizatorzy zaplanowali kolejną edycję Gryfickiego Lata Muzycznego, bez którego wierni słuchacze nie wyobrażają już sobie niedzielnych popołudniowych spotkań w Ogrodzie Japońskim.

Pamiętać jednak należy, że jesteśmy w stanie epidemii i dlatego też stosując się do ograniczeń z tym związanych, na organizatorze imprez kulturalnych spoczywa obowiązek wprowadzenia wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a nas wszystkich obowiązek ich przestrzegania.

W związku z powyższym wprowadzony został „Regulaminem imprezy” i organizator prosi o stosowanie się do jego zapisów.

Wszystkich słuchaczy przebywających w wydzielonej strefie obowiązuje wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia. Oświadczenie dostępne jest zarówno w wersji elektronicznej na stronie gminy oraz papierowej (w Gryfickim Domu Kultury). Można również je podpisać tuż przed koncertem, pobierając na miejscu u organizatora imprezy.

Regulamin imprezy plenerowej pod nazwą „Gryfickie Lato Muzyczne 2020 – Niedzielne Koncerty w Ogrodzie Japońskim”, w reżimie sanitarnym spowodowanym przez COVID-19.

Regulamin został opracowany w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie komfortu korzystania z propozycji kulturalnych, których organizatorem jest Gryficki Dom Kultury i obowiązuje od 5 lipca 2020r. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji:

1. Wstęp na koncerty w ramach Gryfickiego Lata Muzycznego jest bezpłatny.

2. Koncerty odbywają w strefie wydzielonej taśmą w Ogrodzie Japońskim w niedziele lipca i sierpnia br. od godz.17: 00. Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przybycie przed planowanym koncertem.

3. Przed wejściem na wydarzenie plenerowe uczestnik zobowiązany jest do okazania wypełnionego i podpisanego oświadczenia, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Odmowa oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu.

4. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

5. Miejsca siedzące (krzesła i ławki) są przygotowane z zachowaniem dystansu społecznego i dezynfekowane przed każdym wydarzeniem.

6. Dopuszczalna maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w wydzielonym miejscu koncertów do 150 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby uczestników, jeśli będzie tego wymagać charakter wydarzenia lub sytuacja epidemiczna.

7. Wejście i wyjście na teren koncertów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego.

8. Uczestnicy koncertów zobowiązani są do respektowania komunikatów i poleceń pracowników Gryfickiego Domu Kultury.

9. Udział w koncercie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Kiedy pierwszy koncert ?

Gryfickie Lato Muzyczne 2020 rozpoczyna się 5 lipca o godz. 17.00 w gryfickim Ogrodzie Japońskim występem pt. „Radosny Koncert” w wyk. Marii Radoszewskiej, Bartosza Utrackiego, Michała Wiśniewskiego, Bartosza Świątka i Krzysztofa Kołłątaja. W programie utwory Franka Sinatry, Andrzeja Zauchy, Nat King Cole’a, Czesława Niemena, Ireny Santor, Zbigniewa Wodeckiego.

Na zakończenie oczywiście wspaniali tenorzy.

Program wydarzenia

Plan Gryfickiego Lata Muzycznego 2020:

  • 05.07.2020 – „Radosny Koncert” – perły standardów polskich i zagranicznych
  • 12.07.2020 – „W 80 minut dookoła świata” – Aquartet – kwartet smyczkowy
  • 19.07.2020 – „Piosenka filmowa wczoraj i dziś” – koncert operetkowy
  • 26.07.2020 – „Historia tanga” – zespół kameralny „MaKaMi”
  • 02.08.2020 – „Muzyczny Przybornik Jeremiego” – Duo Milonga i Karol Wolski
  • 09.08.2020 – JACKPOT – duet Kasia Buja i Maciek Kazuba
  • 16.08.2020 – Koncert muzyki francuskiej – zespół kameralny „MaKaMi”
  • 23.08.2020 – DUO PALMERAS – Jorge L. Valcarcel Gregorio, Maciej Kazuba
  • 30.08.2020 – Koncert TRZECH TENORÓW – Bartosz Kuczyk, Mirosław Niewiadomski, Mariusz Ruta.
gryfickie lato muzyczne
Gryfickie Lato Muzyczne 2020.