Już dziś PSOUU Koło w Gryficach rozpoczyna zbiórkę pieniędzy w ramach kampanii charytatywnej “Kilometry Dobra”.  

W tym roku środki zebrane w ramach “Kilometrów Dobra” przeznaczone zostaną tak jak w roku ubiegłym na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, czyli tworzenia warunków do zamieszkiwania osób niepełnosprawnych samodzielnie wśród społeczności lokalnej.

W 2016 roku zebrano 44 455 zł, jednak kwota okazała się niewystarczająca i zadecydowano, aby kontynuować zbiórkę na ten cel również w tym roku.

W 2013 roku, z zasobów Gryfickiego TBS, pozyskano mieszkanie, w którym na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia, zamieszkują dwie podopieczne PSOUU w Gryficach – uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej. Kobiety ponoszą koszty utrzymania mieszkania, zakupu wyżywienia, środków czystości itp. W codziennym życiu nad kobietami czuwa asystent, którego zadaniem jest dbałość o pozyskiwanie dodatków mieszkaniowych, dopłat do obiadów, dokonywanie opłat w terminie, pomoc w zakupach oraz rozwiązywaniu bieżących problemów.

Pieniądze zebrane w ramach tegorocznej kampanii zostaną przeznaczone na pozyskanie kolejnego mieszkania oraz jego wyposażenie.

Finał zaplanowany jest na dni 3-4 czerwca 2017 r. Podczas finału zebrane pieniądze zostaną ułożone w jednym ciągu składającym się z monet o nominale 1 zł – stąd nazwa “Kilometry Dobra”. Monety przyklejane są na taśmę klejącą, tworząc metrowe odcinki. Aby ułożyć jeden metr dobra potrzebne są 44 złotówki.

Mamy nadzieję, że z waszą pomocą uda się pobić zeszłoroczny wynik zbiórki. Gorąco zachęcamy, abyście przyłączyli się się do akcji! Każda złotówka ma znaczenie!