Każdy młody człowiek spełniający poniższe warunki, może ubiegać się o przyjęcie do Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN. Członkostwo w takiej Radzie, to z pewnością wyróżnienie i warto się o nie ubiegać. W Powiecie Gryfickim nie brakuje mądrych i zdolnych młodych osób, więc aplikujcie.

Ruszył nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 września br.

Kto może ubiegać się o przyjęcie do Rady Dzieci i Młodzieży?

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiągane wyniki w nauce.

Do kiedy trzeba wysłać swoje zgłoszenie?

Zgłoszenia należy przesłać do 11 września br. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN w październiku.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się ona z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej ministerstwa gov.pl/edukacja

Kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN (tel. 22 34-74-140).

men
Ruszył nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Foto: ME
Poprzedni artykułVII Gryficka Dziesiątka 2020 coraz bliżej. Zapisy wciąż trwają!
Następny artykułII tura wyborów prezydenckich: w powiecie gryfickim wygrywa Rafał Trzaskowski