Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach rozpoczął realizację projektu, który ma na celu wsparcie osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Całkowita wartość projektu wynosi
1 624 202,00 zł.

“Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfickim (IV)” to nazwa projektu, który będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy do końca 2018 roku. Projekt przeznaczony jest w szczególności dla:

 • kobiet,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • osób powyżej 50. lat.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia, do którego należy:

 • Indywidualny Plan Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy
 • staż
 • dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • prace interwencyjne
 • szkolenia.

 

Poprzedni artykułTrwają zapisy do drugiej edycji Gryf Arena Run 2018
Następny artykuł5 kwietnia – Dzień grzeczności za kierownicą